Bologna proces

Eenvoudig leesbare en vergelijkbare diploma’s die georganiseerd zijn in een structuur van 3 cycli (Bachelor (BSc), Master (MSc) en doctoraat (PhD)). Hiervoor is een Europees framework voorzien (http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/qf/overarching.asp). Elk land wordt aangemoedigd om voor zichzelf de eisen en eindtermen van een opleiding te definiëren. Het is dus niet zo dat een diploma behaald in een land automatisch impliceert dat het beroep in dat land uitgeoefend mag worden.

Kwaliteit bewaking (http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/actionlines/QA.htm): de ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) verspreidt informatie mbt. kwaliteit bewaking in het hoger onderwijs (http://www.enqa.eu/index.lasso) (cfr. infra). De ENQA lijst bundelt accreditatieorganen en de Saxon deelstaat is een overheids accreditatieorgaan en staat niet op de ENQA lijst..

Qrossroads (http://www.qrossroads.eu/find-a-programme-or-institution) biedt informatie met betrekking tot kwaliteit en accreditatie in Europa. De site bevat een zoek module om specifieke opleidingen te zoeken per land. Qrossroads bundelt informatie die ze verkrijgt van kwaliteits controle en accreditering agentschappen.

Erkenning van buitenlandse diploma’s (http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/actionlines/recognition.htm): vragen die handelen over de erkenning van diploma’s kunnen gericht worden aan de informatie centra van het land zelf. De website van de ‘European Network of Information Centres’ (ENIC) en ‘National Academic Recognition Information Centres’ (NARIC) (http://www.enic-naric.net/) geeft een lijst van deze centra per land. Vermits België een federale staat is heeft elke gemeenschap zijn eigen NARIC centra. Voor Vlaanderen is dit (http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Belgium#Flemish%20Community).

Share: 
random