Studenten uitwisseling

OsEAN: The Osteopathic European Academic Network

FICO is een volwaardig lid van OsEAN en haar netwerk van scholen. Een internationale organisatie van de academisch georiënteerde osteopathie scholen die aan de hoogste normen van het onderwijs voldoen. Het curriculum van FICO is in overeenstemming met de Europese richtlijnen, geldend voor alle academies en universiteiten.

Onze opleiding heeft de strenge kwaliteitsaudit van het  Austrian Standards Institute (ASI) behaald en is daarom erkend lid van het Osteopathic European Academic Network (OsEAN).

Dit lidmaatschap laat toe dat je als student gratis op uitwisseling kan naar scholen van het OsEAN netwerk. De kwaliteitscontrole van ASI zorgt ervoor dat je zeker een kwalitatieve opleiding zal volgen, ook tijdens je uitwisseling. Enkel de scholen die de strenge audit van het ASI halen kunnen lid worden.

OsEAN is een non-profit organisatie gevestigd in Wenen, die tot doel heeft osteopathie opleidingen samen te brengen, met volgende gemeenschappelijke doelstellingen:

  • In heel Europa een gestandaardiseerd model voor osteopathie onderwijs ontwikkelen
  • Het ontwikkelen en bevorderen van samenwerking en innovatie van de bij OsEAN aangesloten scholen (eg. administratie, onderwijs, onderzoek en dienstverlening). 
  • Het vormen van een gemeenschappelijke Europese vertegenwoordiging van scholen, om een actieve rol te spelen in het ontwikkelen en bijsturen van Europese normen.
  • Het opzetten van wetenschappelijke onderzoekslijnen over verschillende opleidingen heen.
  • Het bereiken van een academische erkenning voor osteopathie, in alle Europese landen.
  • Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke didactische training van docenten, om een hoge academische kwaliteit te bieden.

De Osteopathy Academy van FICO neemt actief deel aan de realisatie van al deze doelstellingen. 

Binnen deze Europese groep van opleidingen wordt studentenuitwisseling optimaal gestimuleerd. Zo kan je osteopathie opleidingen bezoeken in verschillende landen van de EU maar ook daarbuiten. Verruim je onderwijsgrenzen met de Osteopathy Academy van FICO.

random