Erkenningen

Studenten van de Osteopathy Academy van FICO zijn erkend om te kunnen werken als osteopaat. Ze kunnen lid worden van de mutualiteiten en zorgverzekeringen (België en Nederland). Vele buitenlandse beroepsverenigingen erkennen ook het diploma van de Osteopathy Academy van FICO. 

Cedeo

Cedeo is de onafhankelijke certificerende instantie voor organisaties actief op het gebied van de human resources improvement. Cedeo verleent het keurmerk ‘Cedeo-erkend’. Cedeo doet dit op basis van klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Daarmee is Cedeo de enige gespecialiseerde instantie voor de auditing en certificering van HR-dienstverleners. Cedeo is onderdeel van Lloyd’s Register Nederland B.V

K.P. van der Mandelelaan 41a
3062 MB Rotterdam

info@cedeo.nl
www.cedeo.eu

U.K.O. - Unie voor gediplomeerden in de Kinesitherapie en de Osteopathie

U.K.O. wil waken over de competentie van de leden en over de correcte uitoefening van het beroep van osteopaat. U.KO. wil de betrekkingen met alle collega's en alle beroepsverenigingen bevorderen en een goede collegialiteit nastreven.

Plezantstraat 26
B - 9220 Hamme
T. +32 (0)55 21 69 60

info@uko.eu
www.uko.eu

Ziektekostenverzekeringen

Onze gediplomeerden (DO) worden tevens door de verschillende ziekenfondsen opgenomen op de lijst van erkende professionele osteopaten. Hun behandelingen komen in aanmerking voor een terugbetaling. Mede door de inspanning van de vermelde beroepsverenigingen vergoeden er vandaag ook steeds meer en meer private verzekeringsmaatschappijen een osteopatische behandeling.

G.N.R.P.O. - Secretariaat GNRPO

De beroepsverenigingen zetelen allen samen in de Groepering der Nationale Representatieve Professionele Osteopaten.

Charles Madouxlaan 59
B - 1160 Brussel
T. +32 (0)2 512 35 89

info@gnrpo.be

NVO - Dutch Organisation of Osteopathy

De NVO is het democratische orgaan dat de belangen van haar leden, osteopaten, behartigt. Het bestuur onderhoudt contact met overheidsinstanties en zorgverzekeraars en neemt initiatieven voor divers overleg zowel binnen als buiten de beroepsgroep. De NVO streeft naar wetenschappelijke onderbouwing van het beroep en faciliteert de stichting Wetenschappelijk Osteopathisch Onderzoek (SWOO). 

Janssoniuslaan 32
3528 AJ Utrecht
T. +31 30 304 00 63

nvo@osteopathie.nl
www.osteopathie.nl

NRO - Nederlands Register voor Osteopathie

Osteopathie is een individuele gezondheidszorg discipline. In Nederland is osteopathie niet door de overheid gereguleerd. De regulering en het toezicht op kwaliteit zijn in handen van het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Het NRO is door de beroepsvereniging (NVO) aangewezen als kwaliteitsregister voor de osteopathie in Nederland, maar heeft een onafhankelijke positie. Het NRO kent o.a. een Registratiecommissie, Accreditatiecommissie, Klachtencommissie, College van Toezicht en College van Beroep.

Janssoniuslaan 32
3528 AJ Utrecht
T. +31 30  3040015

info@osteopathie-nro.nl
www.osteopathie-nro.nl

ASI - The Austrian Standard Institute

De ASI staat voor de Austrian Standards Institute, een non- profit service organisatie, opgericht in 1920. De ASI was het instituut dat de CEN norm voor osteopathie heeft begeleid. Het ASI leid ook auditeurs op om osteopathie scholen te controleren of ze aan de CEN norm voor osteopathie voldoen. De Osteopathie Academy van FICO is de enige Belgische opleiding die gecertificeerd is.

Heinestrasse 38
1020 Vienna
Austria
T. +43 1213000

office@austrian-standards.at
www.austrian-standards.at

FORE - The Forum for Osteopathic Regulation

Het Forum for Osteopathic Regulation in Europe (FORE) wil de bescherming van de patienten in Europa verbeteren door bredere erkenningen en regulering van de standaarden van osteopatische behandelingen. 

De Osteopathy Academy werkt actief mee aan het FORE en steunt de ontwikkeling ervan.

Osteopathy House
176 Tower Bridge Road
London SE1 3LU
United Kingdom
T. +44 207 357 6655

www.forewards.eu

EFO - European Federation of Osteopaths

De EFO vertegenwoordigt de belangrijkste professionele organisaties voor osteopaten in Europa. Ze werken samen om de standaarden voor het beroep te verhogen.

De Osteopathy Academy werkt actief mee aan de EFO en steunt de ontwikkeling ervan.

www.efo.eu

UVO - Unie van Osteopaten

De afgestudeerden van de opleiding FICO worden erkend door de beroepsvereniging UVO (Unie van Osteopaten). Dit is een door de Raad van State officieel erkende beroepsvereniging voor Osteopathie. Wenst U hierover meer informatie, dan kan u terecht bij:

Jos op de Beecklaan 26
B - 2610 Wilrijk
T. +32 3 827 94 68

alex.boon@skynet.be
www.unievanosteopaten.be

KMO portefeuille CEDEO erkend

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen bij aankoop van opleiding en adviesdiensten.

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Kmo-portefeuille
Koning Albert II - laan 35 bus 12 
B - 1030 Brussel 
T. 1700
F. +32 2 553 37 88


kmo-portefeuille@vlaanderen.be
http://www.vlaio.be 

NVAO

De Osteopathy Academy streeft naar een NVAO standaard.

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is in 2005 als onafhankelijke, binationale accreditatieorganisatie bij Verdrag opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid om een deskundig en objectief oordeel te geven over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Haar hoofdtaken zijn:

  1. het beoordelen en het borgen van het niveau en de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen;
  2. het bevorderen van de kwaliteitscultuur binnen het hoger onderwijs.

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) 
Bezoekadres: Parkstraat 28 / 2514 JK Den Haag
Postadres: Postbus 85498 / 2508 CD Den Haag
Nederland
T. +31 70 312 2300

info@nvao.net
https://www.nvao.net

CEN

CEN, de Europese Commissie voor Standardisatie, is een associatie die de Nationale Standardisatie Instituten van 34 Europese landen overkoepelt. 

CEN is officieel erkend door de Europese Unie en de Europese Free Trade Association (EFTA). Ze is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en definiëring van vrijwillige normen op Europees niveau.

CEN-CENELEC Management Centre
Avenue Marnix 17
B - 1000 Brussels

T. + 32 2 550 08 11

https://www.cen.eu
 

Osean recognition

OsEAN is een groepering van osteopatische scholen met een gemeenschappelijke missie:

  • om osteopatisch onderwijs te standardiseren
  • onderlings samenwerking te stimuleren
  • onderzoek te groeperen en stimuleren
  • streven naar academische herkenning in alle landen
  • streven naar hoge academische standaarden voor osteopatische docenten
  • om studentenuitwisseling tussen de scholen te stimuleren

office@osean.com
www.osean.com

random